ÚSTAVA STATU TEXAS (1876)

 Next

Proslov - Článek I: Listina práv
Článek II: Moci vlády
Článek III: Odbor zákonodárný
Článek IV: Výkonný odbor
Článek V: Soudní odbor
Článek VI: Hlasovací právo
Článek VII: Obecné svobodné Školy
Článek VIII: Dane a důchody
Článek IX: Okresy
Článek X: Železnice
Článek XI: Obecná tělesa
Článek XII: Soukromé spolky
Článek XIII: Španělské a mexické titule pozemkové
Článek XIV: Obecné pozemky a pozemkový úřad
Článek XV: Uřadní obžaloba
Článek XVI: Všeobecná ustanovení
Článek XVII: Spůsob opravování ústavy tohoto státu