ÚSTAVA STATU TEXAS (1876)

 Previous  Next

Článek II.

Moci vlády.

Oddálení 1. Moci státu Texas buďtež rozděleny na tři rozličné odbory, a každý z nich budiž svěřen zvláštnímu úřednictvu, a sice: Ti, kteří jsou zákonodárci jednomu, ti kdož jsou výkonni druhému a ti, kdož jsou soudní jinému; a žádná osoba neb sbor osob náležejících jednomu z těchto odborů nemá vykonávati nějakou moc příslušně umístěnou při kterémkoli druhém, vyjma v případech tuto zřejmě dovolených.